Prislista

Alla priser är excl. ersättning från försäkringskassan.

Ditt evt. innestående ATB (allmänna tandvårdsbidrag) från försäkringskassan kommer att användas i samband med din Tandkontroll, undersökning eller evt. behandling.

Undersökning:

Åtgärd 101/111: Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare - 149 kr

Åtgärd 103: Akut eller kompletterande undersökning - 370 kr

Åtgärd 107: Omfattande akut eller kompletterande undersökning - 1 555 kr

Röntgen:

Åtgärd 121: Röntgenundersökning av enskild tand - 95 kr

Åtgärd 123: Röntgenundersökning, helstatus - 805 kr

Åtgärd 124: Panoramaröntgenundersökning - 425 kr

Åtgärd 127: Röntgenundersökning, delstatus - 195 kr

 

Hälsofrämjande åtgärder:

Åtgärd 201: Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem - 415 kr

Åtgärd 206: Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring - 340 kr

Brush-up - 395 kr

 

Sjukdomsbehandlande åtgärder:

Åtgärd 207: Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten - 350 kr

Åtgärd 208: Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande - 500 kr

Åtgärd 301: Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling - 405 kr

Åtgärd 303: Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling - 1 125 kr

Åtgärd 341: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning - 500 kr

Åtgärd 342: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning - 1 015 kr

Reparativa åtgärder:

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand - 655 kr

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand - 960 kr

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand - 1 145 kr

Fyllning av en yta på molar eller premolar - 775 kr

Fyllning av två ytor på molar eller premolar - 1 340 kr

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar - 1 515 kr

Protetiska åtgärder:

Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 725 kr

Permanent tandstödd krona, en per käke - 6 155 kr

Hängande led vid tandstödd protetik, per led - 3 205 kr

Partiell protes för temporärt bruk 6 260 kr

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad - 9 975 kr

Hel underkäksprotes - 10 270 kr

Hel överkäksprotes - 10 270 kr

Tandimplantat:
Priset kan variera mycket beroende på hur många och vilken sorts ”skruvar” som används. I nuläget kan prisuppgift
endast lämnas efter undersökning och diskussion angående dina individuella förutsättningar, behov och önskemål.
 
Kirurgiska åtgärder:

Åtgärd 401: Tanduttagning, en tand - 1 025 kr

Åtgärd 402: Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand - 2090 kr

Åtgärd 404: Kirurgisk avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad - 3120 kr

Rotbehandling:

Rensning och rotfyllning, en rotkanal - 3 595 kr

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler - 4 395 kr

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler - 5 535 kr

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler - 5 900 kr

Akut endodontisk behandling - 905 kr

 

Bettfysiologiska åtgärder:

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena - 3 330 kr

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena - 3 330 kr

Tandblekning:

Klinikblekning - 2 495 kr 

Hemmablekning - 1 995 kr